PROCEDURA REKLAMACYJNA

1. Klient ma prawo oczekiwać, że:

a) Zostaną spełnione założenia zawarte w celach szkolenia.
b) Zostaną zapewnione komfortowe warunki pracy (w wypadku kiedy AKADEMIA BEA BELEZA odpowiada za organizację szkolenia).
c) Prowadzący posiada wiedzę merytoryczną dotyczącą zagadnień szkoleniowych.
d) Prowadzący prowadzi szkolenia w profesjonalny sposób.
e) W czasie szkolenia zostanie zrealizowany program szkolenia.
f) Zostaną spełnione inne formalne warunki umowy.

2. BEA BELEZA ACADEMY SP. Z O.O. ma prawo oczekiwać, że:

a) Uczestnik szkolenia zaangażuję się w pełni w proces kształcenia, chętnie biorąc udział w przygotowanych przez szkoleniowca ćwiczeniach i zadaniach.
b) Uczestnik szkolenia dostosuje się do ustalonych w czasie szkolenia reguł.
c) W przypadku szkoleń realizowanych w ramach projektów Funduszy Unijnych w ramach EFS dopełnią wszystkich formalności przewidywanych regulaminem projektu.

3. Uczestnik szkolenia może złożyć skargę lub reklamację, jeśli ma zastrzeżenia do kwestii zawartych w pkt. 1 niniejszej procedury.

4. Skargę lub reklamację należy złożyć w formie pisemnej za pośrednictwem poczty tradycyjnej, poczty elektronicznej lub doręczyć osobiście do biura.

Adres e-mail do składania skarg/reklamacji: [email protected]

Adres biura: BEA BELEZA ACADEMY SP. Z O.O., ul. Kościańska 23, 60-112 Poznań

W treści formy pisemnej skargi/reklamacji należy zawrzeć:

a) Imię i nazwisko uczestnika
b) Dane firmy (NIP, adres)
c) Nazwę szkolenia wraz z datą jego realizacji

5. Reklamację należy złożyć najpóźniej w ciągu 14 dni od dnia zakończenia szkolenia.

6. BEA BELEZA ACADEMY SP. Z O.O. zastrzega sobie prawo do pozostawienia bez rozpatrzenia reklamacji zgłoszonej po upływie terminu wskazanego w pkt. 5 procedury reklamacyjnej.

7. BEA BELEZA ACADEMY SP. Z O.O. ma prawo do zwrócenia się do osoby składającej reklamację o dodatkowe wyjaśnienia.

8. BEA BELEZA ACADEMY SP. Z O.O. ma 14 dni roboczych na rozpatrzenie reklamacji. W przypadkach wymagających dodatkowych wyjaśnień czas reklamacji może ulec wydłużeniu maksymalnie do 21 dni roboczych.

9. BEA BELEZA ACADEMY SP. Z O.O. zastrzega sobie prawo do braku odpowiedzi na otrzymaną reklamację w przypadku, gdy będzie ona niezrozumiała albo gdy będzie zaprzeczała zapisom zawartym w umowie.

10. Formy rekompensaty:

a) Powtórzenie szkolenia w innym najbliższym terminie.
b) Otrzymanie dodatkowych materiałów edukacyjnych.
c) Zniżka 10% na kolejne szkolenie.

Wszystkie pozostałe kwestie związanie z reklamacją normowane są przez Kodeks Cywilny.

Przewiń na górę