ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W CELACH MARKETINGOWYCH

 1. Państwa dane osobowe są przetwarzane przez spółkę Bea Beleza Academy sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, przy ulicy Kościańskiej 23, 60-112 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000820592, NIP 7792512209, REGON 38513407 (dalej w skrócie: Bea Beleza Academy), która jest ich administratorem w rozumieniu przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej w skrócie: RODO).
 2. W związku z prowadzonymi działaniami marketingowymi Bea Beleza Academy zbiera i przetwarza następujące dane osobowe: imię i nazwisko, numer telefonu kontaktowego oraz adres e-mail.
 3. Państwa dane osobowe są przetwarzane przez Bea Beleza Academy w celach marketingowych, w szczególności w celu wysyłania informacji handlowych drogą e-mailową oraz prowadzenia droga e-mailową lub telefoniczną marketingu bezpośredniego oferowanych przez tę spółkę usług.
 4. Podstawami prawnymi przetwarzania Państwa danych jest zgoda wyrażona przez Państwa (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).
 5. Państwa dane osobowe będą powierzane do przetwarzania podmiotowi świadczącemu dla Bea Beleza Academy usługi wysyłki korespondencji e-mailowej, tj. spółce Bea Beleza Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Reglowej 4 (60-113 Poznań), wpisana jest do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000415490, posiadająca NIP: 7792383864 oraz REGON: 301582331. Państwa dane osobowe mogą być również powierzane do przetwarzania podmiotom świadczącym na rzecz Bea Beleza Academy następujące usługi: prawne, księgowe, doradcze, informatyczne, archiwizacyjne, a także dostawcom sprzętu, oprogramowania i rozwiązań informatycznych oraz telekomunikacyjnych.
 6. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 7. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
 8. Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie.
 9. Posiadają Państwo prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych – w prawnie uzasadnionych przypadkach przewidzianych w RODO. W celu realizacji powyższych uprawnień można przesłać stosowną wiadomość listownie na adres Bea Beleza Academy sp. z o.o., ul. Kościańska 23, 60-112 Poznań lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected].
 10. Posiadają również Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie dotyczących Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO.
 11. Posiadacie Państwo prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych, co nie wpływa na zgodność przetwarzania danych przed wycofaniem zgody. Zgodę można wycofać wysyłając odpowiednie oświadczenie listownie na adres Bea Beleza Academy sp. z o.o., ul. Kościańska 23, 60-112 Poznań lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected].
 12. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest niezbędne w celu w celu otrzymywania informacji marketingowych dotyczących usług oferowanych przez Bea Beleza Academy.
Przewiń na górę