ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU Z ORGANIZACJĄ WEBINARA „ FRYZJER KONTRA KORONAWIRUS - wsparcie salonu fryzjerskiego w czasie kryzysu”

 

 1. Państwa dane osobowe są przetwarzane przez organizatora webinara „FRYZJER KONTRA KORONAWIRUS – wsparcie salonu fryzjerskiego w czasie kryzysu”, tj. spółkę Bea Beleza Academy sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, przy ulicy Kościańskiej 23, 60-112 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000820592, NIP 7792512209, REGON 38513407 (dalej w skrócie: Bea Beleza Academy), która jest ich administratorem w rozumieniu przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej w skrócie: RODO).
 2. W związku z organizacją webinara „FRYZJER KONTRA KORONAWIRUS – wsparcie salonu fryzjerskiego w czasie kryzysu” Bea Beleza Academy zbiera i przetwarza następujące dane osobowe: imię i nazwisko, numer telefonu kontaktowego oraz adres e-mail.
 3. Państwa dane osobowe są przetwarzane przez Bea Beleza Academy w celu prawidłowego przeprowadzenia darmowego webinara pod nazwą „FRYZJER KONTRA KORONAWIRUS – wsparcie salonu fryzjerskiego w czasie kryzysu”.
 4. Podstawami prawnymi przetwarzania Państwa danych jest podejmowanie działań niezbędnych do zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usług (art. 6 ust 1 lit. b) RODO).
 5. Państwa dane osobowe mogą być powierzane do przetwarzania podmiotom świadczącym na rzecz Bea Beleza Academy następujące usługi: prawne, księgowe, doradcze, informatyczne, archiwizacyjne, a także dostawcom sprzętu, oprogramowania i rozwiązań informatycznych oraz telekomunikacyjnych.
 6. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 7. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
 8. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do zaspokojenia lub przedawnienia wszelkich roszczeń i obowiązków związanych z wykonanymi usługami.
 9. Posiadają Państwo prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych – w prawnie uzasadnionych przypadkach przewidzianych w RODO. W celu realizacji powyższych uprawnień można przesłać stosowną wiadomość listownie na adres Bea Beleza Academy sp. z o.o., ul. Kościańska 23, 60-112 Poznań lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected].
 10. Posiadają również Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie dotyczących Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO.
 11. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest niezbędne w celu możliwości uczestnictwa w webinarze „Trzy kroki do zwiększenia obrotów salonu”.
Przewiń na górę